Obchodní a dodací podmínky

Tyto stránky nejsou internetovým obchodem s možností uzavření kupní smlouvy.
Na stránkách je zveřejněna nabídka výroby nábytku na zakázku zhotovitelem formou katalogu, který sestává z prezentace fotografií, specifikací a cen již zhotovených a odevzdaných zakázek. Nejsou to hotové výrobky, nabízené na prodej. Kupující může svůj požadavek na zhotovení nábytku formou zakázkové výroby odeslat zhotoviteli tak, že vzorový výrobek, který odpovídá nejblíže jeho představám, vloží do košíku, doplní k němu požadované individuální specifikace (rozměr, barva, upřesnění detailů, …) a tento obsah košíku odešle zhotoviteli. Na základě toho začnou dvoustranná jednání mezi prodávajícím a zhotovitelem, které mají za cíl přesně konkretizovat požadavky ze strany kupujícího a vytvořit závaznou nabídku ze strany zhotovitele. Po odsouhlasení konečné nabídky oběma stranami může být uzavřená smlouva o zhotovení výrobku na zakázku.
Všechny objednávky jsou zpracovávány jako zakázková výroba na základě individuálních požadavků kupujícího.
Produkty, vyobrazené na těchto stránkách, jsou pouze vzorové. Přesná konečná cena bude vykalkulována po upřesnění rozsahu objednávky kupujícím a bude oznámena ještě před uzavřením smlouvy.
Dodací lhůta je 8-12 týdnů po závazném objednání. Objednávka je závazná pro obě strany až po obdržení zálohové platby zhotovitelem. Zálohová platba představuje 20-40 % z domluvené konečné ceny za zhotovení zakázky.
Ve smyslu platných právních norem pro prodej zboží anebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku anebo smlouvy uzavřené mimo provozovny prodávajícího má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží za podmínek stanovených tímto zákonem.